Naam Eindstand
Carlijn Dijkxhoorn 1
Irene Groen 2
Simon van de Avoird 3
Gijs van de Avoird 4