De weersvoorspelling beloofde een mooie start van de dag. In de loop van de dag was er kans op hevige buien. Oudega kreeg pas ’s avonds de eerste bui. De wind waaide uit het oosten. Windkracht 2. Door de luwte vanuit het dorp was er maar een kort kruisrak naar de bovenste boei. Er werd vaak naar de lucht en windrichting gekeken om te zien of de weersverandering en de winddraaiing er al aan kwamen.

Jeugdklasse

Er waren 13 deelnemers in de jeugdklasse. Tijdens de ochtendwedstrijd voer Thijs Hoogenstrijd in de Laser van start tot finish vooraan. Omdat het een wedstrijd op handicap is weet je pas na de laatste finish hoe de wedstrijdpunten verdeeld zijn. Tijdens de wedstrijd voeren de deelnemers van jeugd- en openklasse door elkaar. Op het finishschip was in eerste instantie de Springer met Brittney Schoorl & Frederieke Smeitink over het hoofd gezien. Na bestudering van de foto’s bleek dat ze een sterke eerste race hadden gevaren. Met een SW factor van 156 waren ze de snelsten van de ochtend. In de middagrace konden ze die prestatie niet evenaren. Die wedstrijd was voor Hidde Brink in de Splash. Femke Vedder was in de Laser Radiaal met een 3e en 2e plaats de winnaar in de jeugdklasse.

Optimistenklasse

In deze klasse wordt altijd maar een weerstrijd gevaren. Het was een mooi gezicht om de 11 optimisten en 1 Piraat langs de startlijn te zien varen in afwachting van het startschot. Dat halve wind varen iets anders is dan het opkruisen naar de hoogste boei werd snel duidelijk. Deze klasse toonde weer aan dat de start en het eerste kruisrak erg belangrijk zijn voor de uiteindelijke klassering. Later in de wedstrijd zag je wel dat ene deelnemers een beter slag maakte dan de ander maar de posities veranderden niet meer. Liesanne van Gorkom kwam als eerste over de finish en werd winnaar in deze klasse.

Open klasse

Met 40 deelnemende boten was het een hele drukte bij de startlijn. Het korte kruisrak naar de hoogste boei zorgde ervoor dat daar erg veel boten tegelijkertijd probeerde de boei te ronden. In het gedrang was het moeilijk te bepalen wie nu voorrang had op wie. Veel boten zaten opgesloten en konden niet meer uitwijken. De spanning zat hem meer in de groep achtervolgers dan de boten die het gedrang hadden weten te ontlopen. Erwin Jager in de Contender kwam als eerste over de finish. Op handicap was Ronald van Gorkom in de Laser de beste. Voor de start van de middagrace was het belangrijk of je de goede windvlaag had te pakken. De catamaran met Huub en Bouwe van de Weijden hadden meer grip op de omstandigheden dan tijdens de ochtendwedstrijd. Bijna 3 minuten voor de nummer 2 kwamen zij over de finish. Door de ongunstige handicap van de cat werden ze tijdens de middagrace uiteindelijk 3e. Ronald en Erwin zorgende weer voor de 1e en twee plaats. Daarmee werd Paul van Gorkom de eindoverwinnaar.

Uitslagen